3D 畫海報展示, 讓途人可以參預拍照及留意表演團的到訪演出 !

 

Client                             : 文化中心

Design & Production   : A Vision Project Design Ltd.  

 

 

 找一個最徍的位置拍照吧 ! 

 

 

 

 

 


 

手繪壁畫 藝術教育 關注及動向 關於我們
       
壁畫FAQ 壁畫工作坊 Facebook A VISION
壁畫設計 藝術在社區 藝術農莊 壁畫.香港
壁畫意義     創藝坊
壁畫顏料     團隊招聘
      聯絡我們